• Agència Catalana de Notícies
 • Agencia Catalana de Turisme
 • Agencia Estatal Antidopatge
 • Ajuntament de Barcelona. Institut del paisatge urbà.
 • Ajuntament de Girona.
 • Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Hoquei herba
 • Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona
 • Catalunya Radio
 • Centre d’Alt Rendiment Esportiu
 • Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Creu Roja de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
 • Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos
 • Transports de Barcelona SA
 • Turisme de Barcelona
 • Universitat de Barcelona (Facultat de Biblioteconomia i Documentació)
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Girona (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – Campus de Salt)